Retraite voor beginners

De Hezenberg biedt dit najaar twee exclusieve ‘Retraites voor beginners’, waarin je leert om een basis van innerlijke rust en inspiratie te creëren door stilte een vaste plek in je leven te geven. We trekken ons samen met de deelnemers terug in het Karmelklooster in Drachten. In een ontspannen sfeer leer je om te verstillen en te bezinnen. Ook krijg je handvatten aangereikt om deze vorm van contemplatie een vaste plek te geven in jouw leven. Naast de dagelijkse gebedsmomenten bieden we verschillende vormen van christelijke meditatie aan.

 

Het Karmelklooster te Drachten

 

Retraite als pelgrimage
Een retraite op de Hezenberg kun je beschouwen als een pelgrimage of een bedevaart. Je neemt korte tijd afstand van je dagelijkse bestaan om een ‘innerlijke weg’ af te leggen. Om over God of het leven na te denken, om inspiratie te verkrijgen en tot bezinning te komen. Om het proces dat je doormaakt tijdens een retraite te kunnen duiden, maken we gebruik van de metafoor van een berg (zie onderstaande afbeelding). Doorgaans doorloop je hierbij een fase van ‘naderen’, ‘verdiepen’, ‘laten’, ‘verbinden’ en ‘vieren’. Elke fase in dit proces lichten we hieronder toe aan de hand van een aantal sleutelwoorden. Dit zijn als het ware de sleutels die toegang verschaffen tot een volgende fase van jouw pelgrimage. De vijf fasen doorloop je niet perse in chronologische volgorde. En misschien ervaar je een bepaalde fase op verschillende momenten. Je mag op jouw eigen wijze dit proces doorlopen.

Fase van het “Naderen” (sleutelwoorden: loslaten & verstillen)
Retraite betekent ‘jezelf terugtrekken’. Je kiest er bewust voor om tijd te nemen voor bezinning. Je neemt afstand van je alledaagse situatie. Dat wat jou normaal gesproken bezighoudt, laat je voor bepaalde tijd los. Velen zijn je voorgegaan op de weg van loslaten en verstillen. Kerkvader Augustinus schreef al: ‘Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in U’. Eenmaal aangekomen op de plaats van jouw retraite vind je de rust om te verstillen. Tijdens je retraite kun je tot het besef komen dat ‘loslaten’ niet alleen een noodzakelijk sleutelwoord is voor het beginnen van een retraite, maar ook een waardevolle uitwerking daarvan is. Het schept ruimte om te ontvangen.

Fase van het “Verdiepen” (sleutelwoorden: ervaren & ontdekken, verdwalen & ontmoeten)
Tijdens de retraite begeleiden we je naar een fase van verdieping. Om, met Augustinus gezegd; ‘leeg te worden van waar je vol van bent, om vervuld te worden waar je leeg van bent’. Ervaren en ontdekken zijn hierin sleutelwoorden. De getijdengebeden en de christelijke meditatie zijn hierop gericht. Welk verhaal vertel jij over je leven? En welk verhaal vertelt God over je leven? En nog twee sleutelwoorden doen hierin mee: verdwalen en ontmoeten. Dat eerste kun je vergelijken met de ervaring van mensen die voor het eerst in een nieuw, onbekend landschap zijn. Tijdens een retraite kun je je soms ook even ‘verdwaald’ voelen. En hoe fijn is het dan om mensen te ontmoeten die zelf ook die weg zijn gegaan. Want je bent niet in je eentje op retraite. Er zijn altijd anderen uit de retraitegemeenschap aanwezig, onder wie een pastor van de Hezenberg. De gezamenlijke maaltijden geven ook ruimte voor ontmoeting. In zo’n ontmoeting kan zomaar een glimp of knipoog van God worden ontvangen.

Fase van het “Laten” (sleutelwoorden: openstellen & geraakt worden)
Deze fase slaat op de momenten dat het retraiteprogramma ruimte laat, zodat jij je kunt laten verrassen door datgene wat zich aandient in de stilte van jouw hart en gedachten. De kunst is om dit ‘laten’ gepaard te laten gaan met jezelf openstellen. In de hele retraite wordt een openheid verondersteld voor het ‘geraakt worden’ door iets dat, of i/Iemand die voor jou essentieel en existentieel is.

Fase van het “Verbinden” (sleutelwoorden: toevertrouwen & ontvangen)
Henri Nouwen raakte onder de indruk van trapezeartiesten en leerde van hen hoe essentieel het is dat de loslatende artiest zich helemaal toevertrouwt aan de vanger. Onze retraitegemeenschap en met name ook de pastor zijn ervaren en getraind in de vraag hoe je je in het alledaagse kunt toevertrouwen aan de a/Ander en hoe je daarin ontvankelijk kunt leren leven. Gedurende je retraite ontstaat er meer ruimte in jezelf om te ontvangen en vervuld te raken. Je kunt een diep besef van verbinding ervaren: verbinding met jezelf, verbinding met de a/Ander, verbinding met de essentie van het leven zelf.

Fase van het “Vieren” (sleutelwoorden: verandering & zegening)
Elke fase wordt gekenmerkt door een actief werkwoord. Ook de sleutelwoorden zijn actief. Behalve in deze vijfde fase. Deze sleutelwoorden drukken uit wat je tijdens de hele retraite hebt ervaren. Er tekent zich een verandering af in jezelf, wat je als zegening ervaart. De weg die je tijdens een retraite gaat, is de weg van velen die tot de retraitegemeenschap behoren. In de loop van je retraite ben je daarin de andere retraitegasten en de retraitegemeenschap gaan herkennen als reisgenoten. Deze verbondenheid wordt bij uitstek gevierd in de kring rondom de Tafel van brood en wijn. Dit verbindt ons met Jezus Messias, die ons is voorgegaan op deze weg. Na de (slot)zegening aan het eind van je retraite vervolg je je weg in het dagelijks leven, veranderd door een bijzondere ervaring. Je mag je gezegend weten om zelf tot zegen te zijn.

Programma
De ‘Retraite voor beginners’ bieden we aan van 28 t/m 30 oktober en van 18 t/m 20 november 2019. Hieronder staat het programma van deze retraites op hoofdlijnen beschreven.

Maandag
13.00 uur: Aankomst en welkom
14.30 uur: Middaggebed
15.15 uur: Kennismaking en uitdelen Gids voor Retraite
16.15 uur: Stille tijd
17.30 uur: Maaltijd van soep en brood
19.00 uur: Avondgebed
19.45 uur: Meditatieve film ‘Meander’
21.30 uur: Stilte

Dinsdag
08.00 uur: Morgengebed
08.30 uur: Ontbijt
09.30 uur: Christelijke meditatie
11.00 uur: Stille tijd
12.30 uur: Warme maaltijd
14.00 uur: Meditatieve wandeling
16.00 uur: Karmelschets Jan van het Kruis (1)
17.30 uur: Broodmaaltijd
19.00 uur: Avondgebed
19.45 uur: Christelijke meditatie
21.30 uur: Stilte

Woensdag
08.00 uur: Morgengebed
08.30 uur: Ontbijt
09.30 uur: Karmelschets Jan van het Kruis (2)
11.00 uur: Emmaüswandeling
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Slotgesprek
14.45 uur: Kapelviering
15.45 uur: Afscheid
16.00 uur: Vertrek

Deelnemen?
De kosten voor deze retraite bedragen 295 euro per deelnemer. Deze prijs is inclusief beddengoed, handdoeken, maaltijden en ‘Gids voor Retraite’. Zelf meenemen: een bijbel, comfortabel zittende kleding en goede wandelschoenen. Wil je een tweepersoonskamer reserveren? Boek de betreffende retraite dan 2x en geef in het aanmeldformulier aan (onder ‘(Dieet)wensen’) dat je graag een tweepersoonskamer wilt reserveren of stuur een mail naar info@hezenberg.nl.

Boek hier de retraite van 28 t/m 30 oktober >>
Boek hier de retraite van 18 t/m 20 november >>

Ga terug >>