Ontmoeting op de Berg

In het najaar gaan we van start met ‘Weg van Leven’ dat vanuit de Protestantse Kerk in Nederland is ontwikkeld voor spirituele verdieping en ontmoeting. In ‘Weg van Leven’ staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het leven van alledag: vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

Geloof, hoop en liefde
De komende tijd willen we een groep vormen met mensen die in het najaar een aantal keer op de Hezenberg bijeenkomen (zonder logies) om in een vast ritme bezig te zijn met de verstilling, bezinning en inspiratie rondom ‘Weg van Leven’. Voor de spirituele verdieping is er een werkschrift met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond zeven verschillende thema’s. Deze thema’s zijn ontleend aan het thema ‘geloof, hoop en liefde’.

Startbijeenkomst
Op dinsdag 30 oktober is van 19.45 tot 21.30 uur de startbijeenkomst (gratis) in het Landhuis van de Hezenberg. Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met het project, er iets van te proeven en te beslissen of je mee wilt doen. Tijdens deze startbijeenkomst wordt met de deelnemers de verdere planning gemaakt.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de pastors Carla Boven of Gert Wijnstok via info@hezenberg.nl.

Ga terug >>