Vieringen in de kapel

Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte Kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een viering waar ook belangstellenden van buitenaf van harte welkom zijn. De kapel vormt ook het hart van het monastiek dagritme van de gasten van de Hezenberg. 

Vanwege de maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen is de Kapel op dit moment alleen toegankelijk voor gasten van de Hezenberg.

Verbondenheid
In de kapel maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die worden gezongen, zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het ‘Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk’. Tijdens de zondagse dienst vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.